Att fatta beslut är lite som att andas: det är livsviktigt, vi gör det hela tiden, ofta utan att tänka på det. Besluten är av lite mer abstrakt karaktär än andningen, något vi älskar att tänka, titta, peta på och med lite tur hittar vi till och med något som bekräftar våra rädslor. Tänk på allvar över proportionen beslut som vi tänker igenom och som vi bara tar. Jag vågar tro att de som är riktigt skickliga forspaddlare tar över hundra beslut i minuten. Då hinner man inte ens tänka att man tar dem. Den här artikeln handlar om kultur och träning; Om en dimension av sporten som jag vet att många av oss älskar men kanske glömmer bort att träna på. Pannloben är din bebis, och nobody puts baby in a corner.


I somras fick jag i Norge besök av fem svenskar som ville paddla lite klass 3. Oppdal med omnejd bjuder på en bra variation av paddling där det nästan alltid finns något att paddla oavsett din nivå och vattenflöden – förutsatt viss lokalkännedom. Tillsammans med min kollega Henrik blev vi sju svenskar och det fanns gott om möjligheter att reflektera över vår egen forspaddlingskultur.

I gruppen har vi en trevlig blandning av novisa och erfarna paddlare. Somliga kanske har fått lite nya perspektiv och mer förståelse för begreppet klass 3. Detta är en grov generalisering men så som jag ser det kan man dela in forspaddlingen på två sätt där den ena är en intuitiv och den andra en analytisk paddling. 

På väg in till övre Bua, en fin pool-drop klass 3 sträcka, med ett krux

Den intuitiva paddlingen handlar mer om att man reagerar och agerar på sådant som dyker upp – dvs. du jobbar intuitivt utan djupare reflektion. Du kan fatta många beslut i minuten. Detta innebär att du inte rekar lika utredande; eller att du rekar effektivt och inte tar in för många intryck. Du jobbar med mindre information och filtrerar bort många intryck. Istället för att ha en linje planerad, så låter du din känsla för vattnet och paddlingen föra dig nedströms. Du tränar på och utvecklar en mer intim förståelse för forspaddlingen.

Den analytiska paddlingen handlar om att du stannar upp, tar det långsamt och analyserar strömmar och formationer; faror och linjer. Det tar tid och du rekar mycket för att detaljerat planera din paddling. Du kan gå så långt att du planerar var du ska sätta varje paddeltag, vilket paddelblad du ska paddla med eller var du ska ta dina andetag.

Daniel tränar på intuitiv paddling efter att ha fått linjen i grova drag förklarad för sig av Henrik. Detta är en mindre frekvent paddlad kort kanjon på Driva floden. Ett alternativ till att reka själv är att låta någon man litar på reka och sedan förklara i korta drag. Då tränar du din känsla för vattnet mer.

En förutsättning för att den intuitiva paddlingen ska fungera är att du vet att det är säkert. Dvs; du har fått betan av någon du litar på och att den är färsk. Sedan finns det viktiga förhållningssätt till s.k. read and run som man lär sig med tiden och kan lära sig av andra mer erfarna paddlare. Så kallade förstapaddlingar (first descents) tenderar naturligtvis att bli mer analytiska. Den intuitiva paddlingen har två perspektiv; Det handlar om att fatta många beslut/minut samt att fatta bra beslut på känslor baserade på erfarenhet.

En utmaning med den analytiska paddlingen är att den faktiskt kan få oss att paddla sämre. Ju mer information vi analyserar och planerar för desto svårare blir det för oss att fatta bra beslut och handla efter vår yttersta förmåga. Vi riskerar att överrumplas av intryck. När jag rekar en fors så försöker jag nuförtiden fatta beslut ganska effektivt. Jag litar mindre på mina resonemang ju längre jag funderar. När jag paddlar och vill fatta hundra beslut/minut hinner jag inte tänka igenom dem. Medan jag tänker på exakt var jag ska sätta paddeln så hade jag kunnat fatta 4-5 beslut som hade hjälpt mig sätta upp paddeltaget.

En risk när vi försöker detaljplanera vår paddling är att vi överrumplas av intryck som vi inte nödvändigtvis klarar av att värdera på ett sakligt sätt. Våra hjärnor är experter på att överdriva sådant som bekräftar våra rädslor. Ett effektivt sätt att reka är att endast notera ett fåtal saker. Gärna inte mer än 3. Vilka saker skulle du noterat ifall du var paddlaren på bilden?

I Sverige har vi en kultur där vi rekar mycket tillsammans och tar god tid på oss (ännu en grov generalisering). Detta innebär att vi inte tränar lika medvetet på den intuitiva paddlingen; något som hade gjort oss till bättre forspaddlare. Det kan kännas läskigt och riskabelt att träna upp sin intuitiva förmåga men det finns sätt att göra det på som inte introducerar nya risker; det ska ju trots allt leda till att man paddlar bättre och att paddlingen blir säkrare.

Att träna på att paddla mer intuitivt gör att vi blir bättre på att bedöma forspartier vilket gör att vi kan fatta mer bra beslut/minut och vara en pålitlig resurs i gruppen. Det gör att vi blir bättre på att skilja faktiska faror från upplevda.

Avslutningsvis för tydlighetens skull är det värt att nämna att det inte är något fel med att reka en fors och att träna på den intuitiva paddlingen handlar om mycket mer än att paddla fyror i blindo. Ibland krävs det också en viss analys för att sätta säkerhet åt varandra. Däremot kanske inte alla tänker på hur en avancerad analys riskerar att hindra oss från att prestera på vår topp.

Johan från KKSS får uppleva sina första norska treor i Oppdal. En lekfull prova-på attityd hjälper när man ska ta sig an lite utmaningar!