Desiderium incogniti – en oemotståndlig längtan efter det outforskade

Efter tio år i landslaget i freestyle bestämde jag mig 2008 för att hoppa av och istället söka mig till forspaddlingens rötter. Mitt nya mål var att hitta och paddla de sista outforskade åarna och älvarna i landet. Nu gör jag ett bokslut över två decennier av utforskning och cirka 70 nyturer och förstapaddlingar.

Av Lars Larsson

För tretton år sedan gjorde jag ett livsavgörande vägval. Jag bestämde mig för att dels hoppa av landslaget i freestyle och dels sätta upp ett nytt stort mål – ”Det stora äventyret”. Detta äventyr skulle efter några år komma att formas till mitt Sven Hedin-projekt i Centralasien som fortfarande pågår. Parallellt, eller egentligen som en del av detta, har jag på hemmaplan fortsatt att utforska älvar och åar. Desiderium incogniti – längtan efter det outforskade – heter den trollmakt som oemotståndligt har fått mig att följa vattnets väg genom otillgängliga kanjoner fyllda av vitskummande och virvlande naturkraft.

Nu sammanfattar jag dessa år genom att göra en återblick och ett bokslut över de resultat jag hittills uppnått. Jag skrev nedanstående text i samband med min kursändring 2008 och den publicerades när det begav sig i svenska Outside:

Att paddla fors liknar inget annat. Känslan av att befinna sig i och ibland helt omslutas av det dynamiska element som vattnet utgör är underbar. Och ofta skrämmande. Adrenalinet ställer dina sinnen på helspänn och närvarokänslan är total. Hur stora bekymmer du än har i ditt vardagsliv kommer du att släppa dem när forsen öppnar sin famn. Tro mig. Och när vattnet sedan sakta släpper sitt grepp och du tittar tillbaka upp mot det vita inferno du just tagit dig igenom känner du bara ren eufori och en känsla av frihet.

      I vintras satte jag mig ner och tog mig en rejäl funderare över vad mina mål och livsprojekt var. Processen utmynnade i att jag skrev ner vad jag kallade mitt nyårsmanifest. Vad jag kom fram till var att mitt nya mål är att uppfylla drömmen om det stora äventyret. För mig som forspaddlare innebär det en avancerad forspaddlingsexpedition med stora fysiska och psykiska utmaningar, gärna i storslagen och svårtillgänglig miljö i någon av världens högsta bergskedjor. Detta är slutmålet, men innan jag tar mig an det finns mycket att uträtta på närmare håll. Steg ett blir att utforska den mest utmanande forspaddlingen i Sverige som går att hitta.

Lars Larsson förstapaddlar Örnstolån

Lars Larsson förstapaddlar Örnstolån i Jämtland den 4 juni 2020. Foto: Marcus Junkka.

“Steg ett blir att utforska den mest utmanande forspaddlingen i Sverige som går att hitta.”

Lars Larsson förstapaddlar sjumetersfallet på Helgåa

Lars paddlar sjumetersfallet under förstapaddlingen av Helgåa i Nordtröndelag, Norge. Foto: Marcus Junkka.

När man känner till målet är det mycket enklare att staka ut vägen dit. En av konsekvenserna av min nya inriktning blev därför att hoppa av landslaget i freestyle för att kunna satsa all min energi på utförspaddling och den mer äventyrliga delen av sporten. Det var ett stort steg med tanke på att jag representerat Sverige i landslaget på samtliga internationella mästerskap sedan 1999. Med största säkerhet har jag också deltagit i fler svenska freestyletävlingar än någon annan. Under denna tid har jag haft otroligt roligt, träffat många nya vänner och mött nya kulturer och platser. Men allting har en baksida. Det negativa med freestyletävlandet har varit att det inte funnits utrymme för någon annan typ av forspaddling och då tänker jag framförallt på sportens ursprung – att helt enkelt bara paddla utför och uppleva nya älvar.

      Bland det bästa jag visste när jag var liten var att gå på upptäcktsfärd i skogen. Jag älskade att hålla på med kartor och letade efter stigar och intressanta platser som jag sedan sökte upp ute i naturen. Denna upptäckarglädje har jag behållit ända fram tills idag eftersom det bästa jag vet – och den största och svåraste utmaningen för en forspaddlare – är att utforska aldrig tidigare paddlade forsar och vattenfall.

      Eftersom tävlingspaddlandet sedan lång tid tillbaka har dominerat den svenska forspaddlingsscenen finns mycket kvar att göra när det gäller att utforska nya vattendrag. Jag skulle uppskatta att det i hela landet bara rör sig om en handfull forspaddlare som aktivt söker efter och gör nyturer på åar och älvar i den övre delen av svårighetsskalan. Hittar man en fors av svårighetsgrad klass 4 eller högre kan man vanligtvis anta att den är opaddlad om den inte finns med i den svenska forsguiden på Internet. Saknar den enkel anslutning från bilväg och kräver att man flyger eller bär in kajaken kan man i princip vara helt säker på att den aldrig paddlats.

Den allra bästa utförspaddlingen finns i fjällvärlden. Av naturliga skäl eftersom det är här man hittar mest snö och störst höjdskillnader – en kombination som är en förutsättning för bra forspaddling. De mest hängivna utförspaddlarna, vilka jag själv tillhör, har skaffat sig ett slags sele som gör att man kan bära kajaken som en ryggsäck och vandra in till avlägsna åar i den inre väglösa fjällvärlden. Det är hårt slit, men man får valuta för varje svettdroppe. Användandet av bärsele har öppnat en helt ny värld att utforska för den som söker efter de riktigt stora forspaddlingsutmaningarna. 

“Spänningen är enorm när man aldrig vet vad man kan förvänta sig bakom nästa flodkrök”

Lars förstapaddlar Stockfallet på Gräftån i Jämtland

Lars förstapaddlar Stockfallet i Gräftån i Jämtland den 7 juni 2008. Foto: Karin Trolin.

      Nackdelen med att tävla i freestyle är att i praktiken innebär det att man år efter år paddlar på exakt samma platser. Av denna anledning beslöt jag mig för att satsa på en alternativ Norrlandstur i år med målet att bara paddla nya älvar. Inte helt oväntat var det väldigt svårt att få någon mer att nappa på idén eftersom hela det svenska forsetablissemanget åker på den ordinarie Norrlandsturen som är ett årligt återkommande evenemang. I slutändan blev det bara jag och Simon Berglund från Umeå. Jag gick in på bokhandeln och köpte fjällkartor över i princip hela norra Norrland och sen bar det iväg på en dryg veckas utförspaddling i nya vatten med runt 300 mil bilkörning.

      Att ge sig på så kallade ”first descents”, på svenska nyturer eller förstagångspaddlingar är alltid ett chanstagande, det är mycket som måste stämma för att det ska bli en lyckad tur. Framförallt är det två faktorer som påverkar hur bra och svår en fors blir – vattenvolymen och fallhöjden. Det största problemet är att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, det vill säga då vattnet är lagom högt.

I början av min forspaddlingskarriär gick jag miste om många klassiska nyturer jag kunde ha gjort om jag bara hade undersökt dem lite mer systematiskt. Nu vet jag bättre och har förfinat tekniken för att redan på planeringsbordet kunna avgöra vad som är bra eller dåligt.

      På kvällarna när andra är ute och roar sig eller tittar på TV sitter jag framför datorn med mina kartprogram och excelark. Jag letar efter platser där lagom täta höjdkurvor korsar ett vattendrag som sannolikt har tillräcklig vattenvolym för forspaddling. När jag hittar något med potential räknar jag ut ett antal nyckeltal såsom gradient, den genomsnittliga brantheten, och fallhöjd på den brantaste kilometern av sträckan. Sedan för jag in alla data i ett kalkylprogram där jag har lagt in motsvarande data för många andra älvar. Genom att jämföra nyckeltalen kan jag få en god uppfattning om hur svåra forsar jag kan förvänta mig.

 

      Det bästa med att göra nyturer är när man blir positivt överraskad över hur bra paddlingen är. Spänningen är enorm när man aldrig vet vad man kan förvänta sig bakom nästa flodkrök. Ett exempel på detta var när vi tänkte vi göra en lättare kvällstur på övre Hällingsån, bara för att kunna bocka av den från listan. Jag tog inte ens med mig kameran eftersom jag trodde att det skulle bli en ganska stillsam tur med våra mått mätt.

Det som är speciellt med Hällingsån är att där finns en lång och djup kanjon med höga vertikala klippväggar. När ån faller ner i denna klyfta skapas ett av Sveriges största vattenfall – Hällingsåfallet, som är 35 meter fritt vertikalt fall ner i en grund landning. Det här är en välskyltad turistattraktion med gångtrottoarer av trä och en bro över ån precis innan fallet. Att paddla fallet är däremot inte aktuellt eftersom det med största säkerhet blir det sista du gör. Vår intuition sa att den mesta fallhöjden var koncentrerad till Hällingsåfallet och att vår övre tur skulle vara väldigt tam. 

      Paddlingen började stillsamt helt enligt förväntningarna men våra mungipor åkte upp i takt med att svårighetsgraden ökade. Efter någon kilometer handlade det om klass 4-forsar och vi blev tvungna att gå ur kajakerna och reka från land innan vi kunde köra.

      Övre Hällingsån hade mycket att erbjuda, bland annat en sektion med ett uppåt 10 meter högt vattenfall som vi fick bära förbi genom att med rep fira ner kajakerna till vattennivån nedanför fallet via en smal skreva full av nedrasade stockar. Den mest minnesvärda forsen låg i en kort kanjonsektion. Den innehöll flera svårigheter och avslutades med ett kraftigt turbulent parti med vitvatten.

Vi fixade forsen båda två utan missöden och när vi sedan möttes i bakvattnet lite längre ner satt Simon bara och garvade ”det där var nog det största jag har kört i år”, sa han med ett stort leende på läpparna.

   

Lars paddlar Olingsfallet

Lars paddlar Olingstupet den 26 maj 2008 och säkras av Jonas Björklund och David Gunnarsson. Foto: Dennis Franzén.

“Om du inte vågar gå bortom din egen rädsla kommer du heller aldrig att få ta del av livets stora sanningar”

      Till skillnad mot freestyle ställer utförspaddling mycket högre krav på ditt psyke. Osäkerheten inför vad som döljer sig bakom nästa flodkrök är det som skapar rädsla. Men samma sak gäller vid sidan om paddlingen. Livet är fullt av flodkrökar du inte kan se förbi. Om du inte vågar gå bortom din egen rädsla kommer du heller aldrig att få ta del av livets stora sanningar. Alla döljer de sig bortom nästa kurva.

            Jag tror jag är på rätt väg.

Åter till 2021:

Många gånger har jag tvivlat på de vägval jag har gjort och jag har under åren mött många motgångar. Trots det har kursen legat fast. Det innevarande året har hittills varit ett av de absolut sämsta i mitt liv och har innehållit flera flodkrökar, bakom vilka obehagliga överraskningar legat. Samtidigt ser jag ljuset i tunneln och hoppas att den branta och slingrande fjällbäck jag följer slutligen ska leda mig rätt.

Sedan jag lämnade freestylescenen har jag inte gjort så mycket väsen av mina förstapaddlingar, utan jag har istället haft idén om att så småningom dela med mig av all den kunskap jag samlat på mig genom att skapa en ny digital forsguide. Eftersom jag har ständig brist på tid och resurser har detta ännu inte kunnat realiserats, men återuppväckandet av forspaddling.se är tänkt att vara ett steg på vägen.

Som ett bokslut på vad jag hittills uppnått och en liten blänkare för en del av innehållet i den nya forsguiden, har jag roat mig med att göra en sammanställning av alla nyturer och förstapaddlingar jag hittills genomfört. Denna lista innehåller verkligen allt – högt som lågt – och vissa vattendrag är obetydliga bäckar av ringa värde, medan andra redan har hunnit bli nationella klassiker.

 

Lars förstapaddlar Dillfossan

Lars under förstapaddlingen av Dillfossan i älven Inna i Nord-Tröndelag, Norge. Foto: Marcus Junkka.

Nyturer och förstapaddlingar

Nr Datum Sträcka/fors Vattendrag Deltagare
1 1996-01-01 Laforsen Ljusnan Lars Larsson och Pelle Nyberg
2 2000-01-01 Ängraån, övre Ängraån Lars Larsson, Mattias Wagenius och Joni Lidberg
3 2000-08-01 Laforsen, fallet Ljusnan Lars Larsson
4 2000-08-26 Hylströmmen Voxnan Lars Larsson och Pelle Nyberg
5 2001-09-01 Björkån Björkån Lars Larsson (Mattias Wagenius och Joni Lidberg)
6 2002-01-01 Ängraån, normalturen Ängraån Lars Larsson och Mattias Wagenius
7 2003-08-15 Övre Ljungan, övre fallen Ljungan Lars Larsson, Mattias Wagenius och Joni Lidberg
8 2003-08-16 Övre Skärvagsån Skärvagsån Lars Larsson, Mattias Wagenius och Joni Lidberg
9 2004-05-08 Högforsen Voxnan Lars Larsson, Mattias Wagenius och Joni Lidberg
10 2004-08-06 Nämforsen Ångermanälven Lars Larsson och Joni Lidberg
11 2005-01-01 Krokströmmens kanjon Ljusnan Lars Larsson, Erik Westberg, Mattias Wagenius?
12 2005-05-08 Alftaströmmen Voxnan Lars Larsson
13 2006-08-18 Storlugnströmmen Voxnan Lars Larsson, Insa Schaal och Insas man (namn?)
14 2006-09-08 Sandsjöån Sandsjöån Lars Larsson, Joni Lidberg, Erik Westberg och David Levrén
15 2006-10-14 Rotälven, övre Rotälven Lars Larsson, Ola Lindström, David Levrén, Jakob Ribbing och två till?
16 2006-10-14 Lånan Lånan Lars Larsson, Ola Lindström, David Levrén, Jakob Ribbing
17 2006-10-15 Rotälven, nedan sugnet Rotälven Lars Larsson, Ola Lindström, Tobias Mårtensson, Jakob Ribbing m.fl.?
18 2007-06-09 Vålån, övre Vålån Lars Larsson, Mats Wålstedt och David Levrén
19 2007-06-09 Härjångsån Härjångsån Lars Larsson, Mats Wålstedt och David Levrén
20 2007-06-10 Storån (Bydalen) Storån Lars Larsson, Mats Wålstedt och David Levrén
21 2007-06-16 Grubbdalsån Grubbdalsån Lars Larsson, Ola Lindström och John Juter
22 2007-06-17 Främmerån Främmerån Lars Larsson, Ola Lindström och John Juter
23 2008-05-02 Lusbostupet Ämån Lars Larsson, Dennis Franzén och Stefan Pettersson
24 2008-05-03 Feman Feman Lars Larsson, Dennis Franzén och Stefan Pettersson
25 2008-05-04 Dysån Dysån Lars Larsson, Dennis Franzén och Stefan Pettersson
26 2008-05-26 Olingstupet Olingan Lars Larsson, Dennis Franzén, David Gunnarsson och Jonas Björklund
27 2008-05-26 Sör-Veman Sör-Veman Lars Larsson, Dennis Franzén, David Gunnarsson och Jonas Björklund
28 2008-05-31 Avansbäcken Avansbäcken Lars Larsson och Simon Berglund
29 2008-06-01 Hällingsån, övre Hällingsån Lars Larsson och Simon Berglund
30 2008-06-02 Ansättån Ansättån Lars Larsson och Simon Berglund
31 2008-06-07 Gräftån Gräftån Lars Larsson och Karin Trolin
32 2008-06-08 Rövran Rövran Lars Larsson och Karin Trolin
33 2008-06-22 Slipsikån Slipsikån Lars Larsson och Simon Berglund
34 2008-06-25 Tarraätno, nedre Tarraätno Lars Larsson och Simon Berglund
35 2008-06-27 Sieldutjåkkå Sieldutjåkkå Lars Larsson och Simon Berglund
36 2008-06-29 Lejarälven Lejarälven Lars Larsson och Simon Berglund
37 2008-07-29 Susna, nedre kanjon (NO) Susna Lars Larsson, Dennis Franzén, Simon Berglund och Fredrik Laestadius
38 2009-06-17 Rövran, nedre Rövran Lars Larsson och Stefan Pettersson
39 2009-04-16 Högån (Hovermo) Högån Lars Larsson och Stefan Pettersson
40 2009-04-16 Hovermoån Hovermoån Lars Larsson och Stefan Pettersson
41 2009-05-01 Tangån Tangån Lars Larsson, Stefan Pettersson, Simon Berglund och Tobias Mårtensson
42 2009-05-02 Hoan Hoan Lars Larsson och Stefan Pettersson
43 2009-05-02 Sångbäcken Sångbäcken Lars Larsson, Stefan Pettersson och Simon Berglund
44 2009-05-02 Röjan Röjan Lars Larsson, Stefan Pettersson och Simon Berglund
45 2009-05-03 Kvarnån (Hede) Kvarnån Lars Larsson och Stefan Pettersson
46 2009-05-08 Tvärälven (Älvros) Tvärälven Lars Larsson, Dennis Franzén, Fabian Leo och David Levrén
47 2009-05-30 Lekarån Lekarån Lars Larsson, Ola Lindström, Pelle Nyberg, David Levrén och Marcus Thörn
48 2009-05-31 Aloppan Aloppan Lars Larsson, Stefan Pettersson, David Levrén och Marcus Thörn
49 2009-06-05 Enan Enan Lars Larsson och David Levrén
50 2009-06-07 Sösjöån Sösjöån Lars Larsson, Stefan Pettersson, Marcus Junkka, David Levrén och Marcus Thörn
51 2009-06-16 Linan Linan Lars Larsson och Stefan Pettersson
52 2009-06-16 Norrälven Norrälven Lars Larsson och Stefan Pettersson
53 2010-05-23 Öster-Kjolån Öster-Kjolån Lars Larsson, David Levrén och Jon Larsson
54 2010-06-02 Helgåa, M-sektionen (NO) Helgåa Lars Larsson och Marcus Junkka
55 2010-06-16 Skjaekra (NO) Skjaekra Lars Larsson och Stefan Pettersson
56 2010-06-19 Fisklösån Fisklösån Lars Larsson och David Levrén
57 2010-09-07 Handölsforsen Handölan Lars Larsson, Marcus Junkka och Max Andersson
58 2010-10-30 Kverna, nedre (NO) Kverna Lars Larsson, Stefan Pettersson, Marcus Junkka och David Levrén
59 2011-04-30 Västerån, övre (Handöl) Västerån Lars Larsson och Marcus Junkka
60 2012-05-26 Bunnran, övre Bunnran Lars Larsson och Marcus Junkka
61 2012-06-25 Bunnran, nedre Bunnran Lars Larsson, Marcus Junkka, Bjarne Sahlén och Ante Danielsson
62 2012-09-16 Inna, övre (NO) Inna Lars Larsson, Stefan Pettersson, Marcus Sandqvist, Capucine Thomas-Lépine och en till (namn?)
63 2013-06-26 Dillfossan, övre (NO) Inna (Lars Larsson), Daniel Warberg, Marcus Junkka och Marcus Sandqvist
64 2013-08-06 Dillfossan, nedre (NO) Inna Lars Larsson, Marcus Junkka och Marcus Sandqvist
65 2016-05-31 Rövran, övre fr. Kvarnavan Rövran Lars Larsson, Stefan Pettersson och Petter Lindberg
66 2016-05-31 Lunndörrsån (Tossåsen) Västerån Lars Larsson, Stefan Pettersson och Petter Lindberg
67 2016-06-04 Storån (Storsjö) Storån Lars Larsson, Stefan Pettersson och Petter Lindberg
68 2016-09-07 Holderströmmen Holderströmmen Lars Larsson, Marcus Junkka, Petter Lindberg och Tore Nerland
69 2018-05-16 Arån, övre Årån Lars Larsson och Stefan Pettersson
70 2020-06-01 Storån (Storåbränna) Storån Lars Larsson, Marcus Junkka och Stefan Pettersson
71 2020-06-04 Örnstolån Örnstolån Lars Larsson, Marcus Junkka och Stefan Pettersson
72 2020-06-11 Lövan Lövan Lars Larsson, Marrik Doorakkers, Stefan Jarlhed och Petter Cech
73 2020-06-11 Arån, nedre Arån Lars Larsson, Marrik Doorakkers, Stefan Jarlhed och Petter Cech
74 2020-06-12 Rövran, övre övre Rövran Lars Larsson, Marrik Doorakkers, Stefan Jarlhed och Petter Cech
75 2020-09-17 Långsån Långsån Lars Larsson, Marcus Junkka, Petter Lindberg och Per Fredriksson
76 2021-05-16 Lill-Rånden Lill-Rånden Lars Larsson, Marcus Junkka och Stefan Pettersson

I linje med guideböcker inom klättring tycker jag att det är en god sed att uppmärksamma pionjärerna genom att ange varje turs förstapaddlare. Det är svårt att veta när ett vattendrag paddlades första gången och jag har tidigare skrivit om hur jag resonerar kring förstapaddlingar. För att få korrekt information publicerar jag därför den ovanstående listan offentligt för att tacksamt kunna motta korrigeringar där jag felaktigt kan ha antagit att det handlat om en förstapaddling. Listan är gjord utifrån min egen kännedom om tidigare paddlingar, vilken självfallet är starkt begränsad.

Forspaddling är en lagsport och utan alla paddlingskompisar som följt med mig på äventyr genom åren hade ingen av dessa turer varit möjlig. Tack för er vänskap och alla fina turer vi gjort tillsammans!

De stora fullskärmsfotografierna är tagna i fallande ordning av Ola Lindström/John Juter, Stefan Pettersson och Simon Berglund.