Lars paddlar fallet på Grubbdalsån

Lars paddlar fallet på Grubbdalsån