Tarraätnos deltalandskap

Vi letar oss så småningom in på ett smalt biflöde som tar oss djupt in i den frodiga fjällbjörkskogen.