Kajakvandring

Efter någon timmes vandring kommer vi fram till den öde bosättningen Bäcken.