Simon vilar ett slag längs vägen, vid den öde bosättningen Bäcken.

Simon vilar ett
slag längs vägen, vid
den öde bosättningen
Bäcken.