På vissa partier har älven eroderat sig ner i berggrunden och trängs mellan stora klippor.